Coaching

Coaching handlar om att lära människor att hjälpa sig själva. Med hjälp av en coach kan människor lära sig att utnyttja sin fulla potential och hantera olika typer av problem. Coaching är i grunden ett konultativt arbetssätt. Coachen hjälper medarbetaren i dennes utveckling.

En metod som jag ofta använder när jag coachar är “coachpromenader”. Tanken är lika enkel som genial. I stället för det förtroliga samtalet på den ene eller partens hemmaplan så sker coachpromenaden på neutral mark. Det gör att man är fri från det som “sitter i väggarna” och att man bryter ner de hotbilder och eventuella hierarkier som finns. Att man dessutom kommer hem med bättre fysisk

kondition gör ju inte det hela sämre. – Kaffe och mackor i skog och mark kan göra underverk.