Mental rådgivning

Mental träning eller som jag hellre vill kalla det prestationsutveckling.

“Mental träning ” ingår idag som en naturlig del i många idrottsmäns totala träning. intresset växer även inom näringsliv, offentig sektor, skola, hälso-och sjukvård.

Träningen fokuserar på att bryta negativa tankar, att inse och utnyttja potentialen i tankens kraft – en av våra största resurser.

Vardagen går förstås alltid upp och ner. Men genom mental träning kan vi förhindra de värsta svängningarna och i stället färdas mot en höjd livskvalitet.

Träningen kan vara ett av flera angreppssätt att motverka stress och utbrändhet eftersom träningen ger energi att ta itu med problem som orsaker stressen.