Utveckling av människor och företag

Ola utvecklar organisationer och alla typer av verksamheter. Han hjälper till att bygga positiva framgångsrika och lönsamma företag och arbetsgrupper. Han ger också stöd och guidning till personer i ledande ställning som VD, HR m.m.

Att vara moderator är en verksamhet som vuxit sig väldigt stark hos Ola och han arbetar med grupper mellan 15-1000 personer.